Doshisha Daigaku - Doshisha University

Doshi University -Doshisha University

Kyoto, 1875 gegründet

Präsident: Prof. HATTA Eiji

Karasuma-Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto City 602-8580
Tel.: +80-75-251-3260

ji-kksai@mail.doshisha.ac.jp
http://www.doshisha.ac.jp/english/